សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈអស័យដ្ឋាន ផ្ទៈលេខ ៖ :200Eo ផ្លូវ ព្រះសីហនុ ទូរស័ព្ទលេខ: 023 223 968 012 545 218                                                                      
ទំព័រពាក់ព័ន្ធ ៖     អំពីយើង ៖  

IV- ការផ្តល់ជួនដោយឥតគិតថ្លៃ

បណ្ណ័ជូនពរ
         សូមចុចលើបណ្ណ័ជូនពរខាងក្រោមដើម្បីទស្សនា សកម្មភាពជូនពរ​ និង​ ការ
បញ្ចុះតម្តៃពិសេសពីដៃធំ II :
(ត្រូវការ
Adobe Flash Player ឬ ខ្ពស់ជាងនេះ)
លោកអ្នកអាចទាញយកជាប្រភេទ SWF (Flash); PPS (Power Point Show) ឬ EXE (Window Projector)។

                  

                 

               

Up | Down | Top | Bottom
 

ការិយាល័យកណ្ដាល :

ផ្ទះលេខ 209 ផ្លូវ​ 358 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ ខ័ណ្ឌចំការមន។
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៖ 25452
ទូរសេ័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]
វេបសាយ www.daithomii.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងមតិ :

ទស្សនាទំព័រសំណួរនិងចំលើយ
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួររឺមតិយោបល់ផ្សេងៗ
ទូរស័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]

ទំព័រ តភ្ចាប់:

​ភ្ចាប់ទៅកាន់ វិទ្យុយើង
ស្វែងរកប័ណ្ណបើកបរតាមID
មើលឈ្មោះប្រលង
Copyright © : Daithom Alright Reserved Designed by: CITA