សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈអស័យដ្ឋាន ផ្ទៈលេខ ៖ :200Eo ផ្លូវ ព្រះសីហនុ ទូរស័ព្ទលេខ: 023 223 968 012 545 218                                                                      
ទំព័រពាក់ព័ន្ធ ៖     ទំនាក់ទំនងយើង ៖  

លោកអក្នអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅកាន់សាលាបង្រៀនបើកបរ រថយន្តដៃធំ II គ្រប់ស្នាក់ការ ខេត្ត-ក្រុង។

++A​ នៅការិយាលយ័កណ្តាល
+ លោក ដូ  ឡេង Do Leng  (ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ)
   ទូរស័ព្ទ +855 (11923924)
+ លោក ប៉ាន់ មុន្នី  Pan Muni  (ប្រធានរដ្ឋាបាល)
   ទូរស័ព្ទ +855​ (16 848945)
+ លោក គង់  គីម  Kung Kim  (ប្រធានទិន្នន័យសិស្ស)
   ទូរស័ព្ទ +855 (23.........)
+ ក. សុខ  ចិន្តា Sok Chanda  (ប្រធានការិយាល័យប័ណ្ណបើកបរ)
   ទូរស័ព្ទ +855 (12545218)
ការិយាល័យកណ្តាល សម្រាប់ជួយលោកអ្នកបានទៅតាមផ្នែកដែលលោកអ្នក មាន​បញ្ហា ដូចជា ការបង្រៀនសិស្សរបស់លោកគ្រូ ឬផ្នែកលេខា ឬផ្នែកប្រលង យកប័ណ្ណបើកបរ និង ការបញ្ចូលឈ្មោះសិស្សតេសច្បាប់តាម Internet ជាដើម។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងឧ្ញុំឥឡូវនេះភ្លាម!!!!
តើពត៏មានខាងលើមានអត្ថប្រយោជន៏ សម្រាប់លោកអ្នក ឬទេ?
សូមផ្ញើរពត៏មានមកយើងឧ្ញុំតាម Page Video and Prmotion


++B នៅការិយាល័យក្រុងភ្នំពេញ

ដថចដសថ+ ដៃធំ​ II​ គីរីរម្យ​ (ផ្ទះលេខ ២០០ ផ្លូវព្រះសីហនុ ស/ក បឹងកេងកង ខ័ណ្ឌចំការមន)

Up | Down | Top | Bottom
 

ការិយាល័យកណ្ដាល :

ផ្ទះលេខ 209 ផ្លូវ​ 358 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ ខ័ណ្ឌចំការមន។
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៖ 25452
ទូរសេ័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]
វេបសាយ www.daithomii.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងមតិ :

ទស្សនាទំព័រសំណួរនិងចំលើយ
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួររឺមតិយោបល់ផ្សេងៗ
ទូរស័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]

ទំព័រ តភ្ចាប់:

​ភ្ចាប់ទៅកាន់ វិទ្យុយើង
ស្វែងរកប័ណ្ណបើកបរតាមID
មើលឈ្មោះប្រលង
Copyright © : Daithom Alright Reserved Designed by: CITA