សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈអស័យដ្ឋាន ផ្ទៈលេខ ៖ :200Eo ផ្លូវ ព្រះសីហនុ ទូរស័ព្ទលេខ: 023 223 968 012 545 218                                                                      
       Can't read Khmer? download khmerunicode here
ទំព័រពាក់ព័ន្ធ ៖ សា្វគមន៍មកកាន់ដៃធំពីរ
សាលាបង្រៀនដៃធំ II ជាសាលាបង្រៀន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានបទពិសោធន៍ ជាច្រើន ឆ្នាំក្នុងការបង្រៀន និងមានគ្រូដែលមានស្នាដៃ បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលា មានរថយន្ត ទំនើបៗ និងសំបូរបែប ៕
សាលាបង្រៀនបើកបរ ដៃធំ II មានសេវាកម្មដូចជា ៖
- មានទទួលបង្រៀនបើកបរគ្រប់ប្រភេទ
- មានទទួលរត់ការធ្វើប័ណ្ណបើកបរ
- មានទទួលបន្តប័ណ្ណបើកបរដែលហួសការកំណត់

  
Up | Down | Top | Bottom

Promotion
 • - ចុៈឈ្មោះចូលរៀននៅថ្ងៃនេៈ
    លោកអ្នកទទួលបានរៀនបើក
    បរឡានគ្រប់ប្រភេទដូចជា 
    Camry , CRV, 12កៅអី , ឡានធំ
  - បង្រៀនបើកបររហូតដល់ចេៈ
     ដោយមិនគិតរយៈពេល

 • - គ្រូបង្រៀនវ័យចំណាស់មាន
    បទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ មានសីលធម៍
    ក្នុងការបង្រៀន
  - ពេលរៀនចប់សាលាចេញវិញា
   ប័ណ្ណប័ត្របញ្ចាក់ការសិក្សាជូន
   ដោយ  មិនគិតថ្លៃ
  - ធានាបង្រៀនច្បាប់រហូតដល់
    ចេៈប្រលងជាប់

 • -​ បង្រៀនច្បាប់តាមម៉ាស៊ីន LCD
     ងាយយល់
  - មានកម្មវិធីតេសវិញ្ញាសារប្រលង
    តាមរយះគេហទំព័រ
      www.daithomii.com.kh
  -បង្រៀនសិទ្ធអាតិភាពតាម
    កាសែត VCD
  - មានចែកឯកសាររៀនមិនគិតប្រាក់
  - មានផ្ទៈសំរាប់សិស្សស្នាក់នៅ
     ដែលមកពីឆ្ងាយ
        

ការិយាល័យកណ្ដាល :

ផ្ទះលេខ 209 ផ្លូវ​ 358 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ ខ័ណ្ឌចំការមន។
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៖ 25452
ទូរសេ័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]
វេបសាយ www.daithomii.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងមតិ :

ទស្សនាទំព័រសំណួរនិងចំលើយ
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួររឺមតិយោបល់ផ្សេងៗ
ទូរស័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]

ទំព័រ តភ្ចាប់:

​ភ្ចាប់ទៅកាន់ វិទ្យុយើង
ស្វែងរកប័ណ្ណបើកបរតាមID
មើលឈ្មោះប្រលង
Copyright © : Daithom Alright Reserved Designed by: CITA