អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង

ស្នាក់កាលកណ្តាល៖

​​

ផ្ទះលេខ 209 ផ្លូវ​ 358 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ ខ័ណ្ឌចំការមន

លេខទូរស័ព្ទ: +85598883333

ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល
ស្វែងរកដៃធំII លើផែនទី
ស្នាក់ការកណ្តាលដៃធំII ផ្ទះលេខ 209 ផ្លូវ​ 358 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ ខ័ណ្ឌចំការមន
Open With Google Map