ហេតុអ្វីទើបត្រូវជ្រើសរើសសាលាដៃធំពីរ

សាលាបង្រៀនដៃធំ II ជាសាលាបង្រៀន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានបទពិសោធន៍ ជាច្រើន ឆ្នាំក្នុងការបង្រៀន និងមានគ្រូដែលមានស្នាដៃ បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលា មានរថយន្ត ទំនើបៗ និងសំបូរបែប ៕
សាលាបង្រៀនបើកបរ ដៃធំ II មានសេវាកម្មដូចជា ៖

 • មានទទួលបង្រៀនបើកបរគ្រប់ប្រភេទ
 • មានទទួលរត់ការធ្វើប័ណ្ណបើកបរ
 • មានទទួលបន្តប័ណ្ណបើកបរដែលហួសការកំណត់
សិក្សាអំពីច្បាច់ចរាចរណ៍
លោកអ្នកនឹងសិក្សាច្បាប់ចរាចរណ៍ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ
រៀនបើកបររថយន្ត
ចំពោះលោកអ្នកដែលពុំចេះបើកបរសោះ សូមកុំបារម្ភ ដៃធំII មានគ្រូមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ នឹងបង្រៀនលោកអ្នកឲ្យចេះបើកបរ ក្នុងរយៈពេលខ្លី
ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ
ក្រោយបញ្ចប់វគ្គសិក្សាលោកអ្នកនឹងទទួលបាន លិខិតបញ្ជាក់ពីសាលាដៃធំII ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ពីក្រសួង សាធារណៈការ និង ដឹកជញ្ជូន
 • ព័ត៌មានគ្រូ
 • ព័ត៌មានទីផ្សារ
 • សាខាដៃធំពីរ
 • ព័ត៌មានបុគ្កលិក
 • ស្នើសុំព័ត៌មាន និងចុះឈ្មោះ

  បញ្ចុះតម្លៃ
  50%
  ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ បញ្ចុះតម្លៃក្នុងម្នាក់ ៥០ ភាគរយភ្លាមៗ ។ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១
  ស្វែងយល់បន្ថែម
  សេវាកម្មបង្រៀនដល់ផ្ទះ

  ចុះឈ្មោះសិក្សាជាមួយសេវាកម្ម ទៅបង្រៀនដល់ផ្ទះ (គ្រូ ១នាក់ សិស្ស ១នាក់)

  ស្វែងយល់បន្ថែម
  ស្នើចុះឈ្មោះឥលូវនេះ