ឯកសារមេរៀន

មាតិកា

សាលាបង្រៀនបើកបររថយន្តដែធំពីរសូមស្វាគមន៍ដែលលោកអ្នកបានទស្សនាទំព័រមេរៀន ច្បាប់ចរាចរណ៍និងជំនាញបើកបរយានយន្ត​ក៏ដូចជាច្បាប់នែការបើកបរ។
   ទំព័រមេរៀននេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃច្បាប់នឹងក្បួនដែលអនុវត្តន៍លើបុគ្គលទាំងអស់ ដែលបើកបរក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។វាមិនមែនជាសៀវភៅច្បាប់ទេវាជាសៀវភៅ សង្ខេបនៃច្បាប់ចរាចរណ៍និងការអធ្យាស្រ័យគ្នាក្នុងការបើកបរដើម្បី ចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងសង្គម។
   ច្បាប់ចរាចរណ៍មានគោលដៅលើកកំពស់កិត្យានុភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពារ ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណះអាយុជីវិតផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ធនិងប្រទេសជាតិ។ ព្រមជាមួយនេះសាលាបង្រៀនបើកបររថយន្តដៃធំពីរមានទិសដៅជួយអប់រំដល់ប្រជាជន គ្រប់រូបអោយគោរពច្បាប់ដើម្បីសុវត្តិភាពរបស់លោកអ្នកក្នុងការបើកបរ​ ។​
   ដើម្បីការពារជីវិតអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកក៏ដូចជាជួយដល់សង្គមគឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងចេះរបៀបការពារគ្រោះ ថ្នាក់ក្នុងការបើកបរ ។
នេះជាបំណងល្អពីសាលាបើកបរដៃធំពី