សូមទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈអស័យដ្ឋាន ផ្ទៈលេខ ៖ :200Eo ផ្លូវ ព្រះសីហនុ ទូរស័ព្ទលេខ: 023 223 968 012 545 218                                                                      
 Can't read Khmer? download khmerunicode here
សូមស្វាគមន៏មកកាន់ទំព័រមេរៀន  

អ្នកគឺស្ថិតនៅ : ទំព័រដើម > II. ច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោក > បទបញ្ញាត្តិទូទៅ

មាត្រា១. ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់រាល់ការធ្វើ ចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។

មាត្រា២. ច្បាប់នេះមានគោលបំណងៈ
     - រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលបើឲ្យ
     - ធ្វើចរាចរណ៍ជាសាធារណៈទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
     - ការពារអាយុជីវិតមនុស្ស សត្វ និង ការពារបរិស្ថាន
     - ទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្ស និងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងឯកជន ទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់
មាត្រា៣. អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញាតិ ដែលមាន​ចែងក្នុងច្បាប់នេះ។
មាត្រា៤. 
     - ការបើកបរយាន្តជំនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ស្តាំ​ជានិច្ច។
     - គ្រប់យាន្តជំនិះដែលមានចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់ត្រូវតែមានអ្នកបើកបរ។
មាត្រា៥. 
ក-ផ្លូវ ខ-ទ្រូវផ្លូវ គ-ចិញ្ចើមផ្លូវ ឃ-គន្លងផ្លូវ ង-ជាយទ្រូងផ្លូវ

Up | Down | Top | Bottom
អានតែមេរៀន

ការិយាល័យកណ្ដាល :

ផ្ទះលេខ 209 ផ្លូវ​ 358 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រែ ខ័ណ្ឌចំការមន។
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៖ 25452
ទូរសេ័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]
វេបសាយ www.daithomii.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងមតិ :

ទស្សនាទំព័រសំណួរនិងចំលើយ
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួររឺមតិយោបល់ផ្សេងៗ
ទូរស័ព្ទលេខ +855 98 883 333
អ៊ីម៉ែល [email protected]

ទំព័រ តភ្ចាប់:

​ភ្ចាប់ទៅកាន់ វិទ្យុយើង
ស្វែងរកប័ណ្ណបើកបរតាមID
មើលឈ្មោះប្រលង
Copyright © : Daithom Alright Reserved Designed by: CITA